توضیحات عضویت

دوست عزیز

به انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران خوش آمدید. (توضیح درباره انجمن)

اعضای انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران به چند گروه تقسیم می‏شوند که شرح آن در زیر آمده است:

۱- اعضای مؤسس (دائمی):

مؤسسان انجمن انرژی‏های تجدیدپذیر که شش نفر از اساتید برجسته کشور می‏باشند که عضویتشان در انجمن دائمی است.

۲- اعضای افتخاری و ویژه:

شخصیت‏های ایرانی و خارجی که از نظر علمی، فنی و یا اقتصادی کمک‏های ارزنده‏ای به پیشرفت علوم، فناوری و صنایع تجدیدپذیر نموده و در پیشبرد اهداف انجمن کمک‏های مؤثری نموده باشند.

۳- اعضای حقیقی

۳-۱-  اعضای اصلی:

مهندسان و متخصصان رشته های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و نیز علاقه‏مندان و فعالان در این حوزه می‏توانند عضو اصلی باشند.

۳-۲- اعضای دانشجویی:

کلیه دانشجویانی رشته‏های مرتبط با انرژی‏های تجدیدپذیر می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.

مزایای عضویت:

تخفیف در کارگاهها، دوره‏های آموزشی و سمینارهای انجمن

اطلاع رسانی جهت حضور در نشست‏ها و سخنرانی‏های علمی

شرکت در گردهمایی‏های دوره‏ای انجمن

صدور توصیه‏نامه برای اعضای فعال انجمن

امکان شرکت در بازدیدهای علمی و صنعتی مختلف

دریافت کلیه کتب، نشریه‏ها، CDها و فیلم‏های آموزشی با امکان تخفیف ویژه

دریافت خبرنامه ماهیانه انجمن؛ شامل وقایع و اتفاقات مرتبط با انرژی‏های تجدیدپذیر در ایران و جهان و سایر فعالیتهای مرتبط در انجمن

معرفی فرصتهای شغلی مرتبط برای فعالین حوزه انرژیهای تجدیدپذیر

امکان مشارکت و همکاری در برگزاری کنفرانس‏ها، همایش‏ها و … مرتبط

دعوت از اعضای اصلی در نشستهای مشترک با سیاست‏گذاران و مدیران مرتبط در کشور (فرم عضویت)

۴- اعضای حقوقی:

مؤسسات و بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک و محیط زیست، فعالیت دارند، می توانند جزو اعضای حقوقی انجمن قرار گیرند.

مزایای عضویت:

معرفی خدمات شرکتهای حقوقی به صنایع کشور

ارائه مشاوره فنی و اقتصادی (مشاوره اولیه)

امکان برگزاری دوره‏ها و سمینارهای آموزشی درخواستی

اعطای معرفی‏نامه جهت استفاده از ارگانها و سازمانهایی که با انجمن همکاری دارند

امکان معرفی کالاها و محصولات و خدمات اعضای حقوقی انجمن در کلیه همایش‏ها و کنفرانس‏های عمومی

استفاده از درگاه انجمن جهت اطلاع رسانی و تبلیغات (در چارچوب اساسنامه و آیین‏نامه‏های مصوب انجمن)

درج نامه، آرم و لینک موسسات عضو انجمن به عنوان حامیان انجمن انجمن انرژی‏های تجدیدپذیر در درگاه و کتاب انجمن

دریافت خبرنامه ماهیانه انجمن

امکان مشارکت فعال در کمیته‏های تخصصی انجمن و دارای حق رای به عنوان عضو اصلی

دعوت از اعضای اصلی در نشستهای مشترک با مدیران و سیاستگذاران

ایجاد ارتباطات میان سرمایه‏گذاران، صنعتگران و فعالین حوزه انرژیهای تجدیدپذیر   (فرم عضویت)