ایجاد منطقه ویژه انرژی های تجدیدپذیر در سیستان و بلوچستان

رئیس بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه طرح ایجاد منطقه ویژه انرژی‌های نو در استان با پیگیری بنیاد نخبگان استان و حمایت ستاد فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است که در صورت تحقق استان به قطب تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل خواهد شد.

مصیب پهلوانی اظهار کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان سیستان و بلوچستان، ضمن امکان بهره برداری از مزیت‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های فناورانه استان، در راستای رفع چالش‌های اجتماعی و امنیتی منطقه و اشتغال زایی نیز می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. با تاسیس منطقه ویژه انرژی‌های نو در استان در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان پیشران اقتصاد مقاومتی در  استان گام‌های جدی برداشته خواهد شد.

استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت بالقوه باارزشی در انرژی‌های خورشیدی و باد برخوردار است.

قرار گرفتن در مسیر بادهای شدید سیستان و انرژی تابشی خورشید با بیش از ۶ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز و همچنین پتانسیل انرژی زمین گرمایی آتشفشان نیمه خاموش تفتان و بزمان، انرژی امواج اقیانوسی دریای بزرگ چابهار با ارتفاع بیش از ۱۲ متر در فصل مونسون و انرژی بیومس منطقه کشاورزی و گاوداری‌های زابل، بمپور و باهوکلات ظرفیت و توانمندی مناسبی محسوب می‌شود.

همچنین با توجه به آفتاب بسیار مطلوب استان و بادهای موسمی ۱۲۰ روزه در سیستان (با حداکثر سرعت ۱۰۸ کیلومتر در ساعت)، این استان ظرفیت‌های خوبی برای تبدیل شدن به قطب انرژی خورشیدی و  بادی را داراست.

سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در استان سیستان و بلوچستان از یک سو با توجه به نیاز داخل و از سوی دیگر با توجه به نیاز شدید کشورهای افغانستان و پاکستان و امکان صادرات به این کشورها صرفه اقتصادی بسیار مطلوبی را دارد.

رئیس بنیاد نخبگان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: هم اکنون از این استان ۶۵ تا ۷۰ مگاوات برق به کشور پاکستان و ۲۰ تا ۲۵ مگاوات به افغانستان صادر می‌شود که با توجه به نیاز شدید این کشورها زمینه برای سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در این استان فراهم است و با ایجاد منطقه ویژه انرژی‌های نو  در استان و مزرعه توربین‌های بادی در سیستان امکان صادرات برق تا ۱۰۰۰ مگاوات به کشورهای همسایه فراهم می‌شود.

منبع: ایسنا

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post