کاهش ۶۰ درصدی قیمت انرژی بادی و خورشیدی تا سال ۲۰۲۵

بر اساس گزارش جدید آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر (IRENA) در مورد تحلیل هزینه تولید برق تجدیدپذیر در دهه های آینده، پیش بینی میشود هزینه برق تولید ازتوربین های بادی ساحلی و پنلهای خورشیدی فتوولتائیک تا یک دهه آینده به ۵-۶ سنت به ازای هر کیلووات ساعت کاهش خواهد یافت. در این گزارش پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۵ هزینه تراز شده تولید برق (LCOE) نیروگاه های حرارت خورشیدی ۴۳% و نیروگاه های بادی از ۲۶ تا ۳۵ درصد کاهش یابد.
در این تحلیل، پیشرفت تکنولوژی، کاهش هزینه های تولید در اثر افزایش مقیاس و رقابتی تر شدن زنجیره ارزش به عنوان مهمترین عوامل کاهش دهنده قیمت شناخته میشوند.

منبع : IRENA

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post