ذخیره‌ی انرژی خورشیدی در زیر زمین برای استفاده در روزهای ابری

به گفته‌ی پژوهشگران، شبکه‌های توزیع برق کنونی توانایی ذخیره‌ی کارامد انرژی الکتریکی را ندارند و در نتیجه این سیستم‌ها ثبات و کارایی لازم را نخواهند داشت. پژوهشگران روش جدیدی را برای ذخیره‌ی انرژی الکتریکی مازاد در زیر زمین و بهره‌گیری از آن به هنگام نیاز پیشنهاد داده‌اند.

پژوهشگران می‌گویند که گرمای انباشته شده در بالای کلکتورهای خورشیدی می‌تواند در زیر خاک یا صخره‌ها ذخیره شده و در زمستان برای گرمایش خانه‌ها به کار برده شود. الکتریسیته‌ی اضافه‌ای که از توربین های بادی به دست می‌آید می‌تواند همزمان با کلکتورها گرما تولید کند که این گرما را می‌توان ذخیره نمود و در هنگام نیاز به کار برد.

مرجع: https://goo.gl/Nb0eg6

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post