راه اندازی دو نیروگاه خورشیدی در خور و بیابانک استان اصفهان

مدیرعامل برق منطقه ای استان اصفهان در سفر به خور و بیابانک گفت: این شهرستان از مستعدترین مناطق استان در تولید انرژی خورشیدی محسوب می شود و مطالعات کارشناسان نیز بیانگر ظرفیت قابل توجه آن در این زمینه است.
وی افزود: قرار است با سرمایه گذاری بخش خصوصی و یک شرکت آلمانی دو نیروگاه در مدت شش ماه در شهر خور و سه راهی خور به جندق به بهره برداری برسد
رسول موسی الرضایی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این دو نیروگاه بیش از ۹۰ درصد از برق مورد نیاز شهرستان در طول روز تولید می شود و در مدار قرار می گیرد.
شهرستان کویری خور و بیابانک با ۱۲ هزار کیلومترمربع در ۴۲۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.
منبع : ایرنا

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post