ساخت اینورتر فتوولتاییک با ظرفیت ۱۰ کیلووات

اینورتر فتوولتاییک سه پایه با ظرفیت ۱۰ کیلووات توسط محققان دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی ساخته می‌شود.
شاهرخ فرهنگی مجری پروژه “ساخت اینورتر فتوولتاییک” اظهار کرد: ساخت این اینورتر با ظرفیت ۱۰ کیلووات با این هدف که در آینده تجاریسازی آن نیز انجام شود در دست است. در حال حاضر مقدمات توسعه انرژی فتوولتاییک تا حدودی در کشور فراهم شده است و از سویی اینورتر از اجزایی است که به راحتی با سرمایه گذاری می تواند در کشور تجاریسازی شود.
فرهنگی عنوان کرد: نیروگاه‌های فتوولتاییک متشکل از آرایه‌های خورشیدی و اینورتر متصل به شبکه است که آرایه‌های خورشیدی تولید برق را انجام می‌دهد اما این انرژی الکتریکی قابل استفاده در شبکه نیست. پس اینورتر متصل به شبکه مبدل پرقدرتی است که برق تولید آرایه‌را مطابق الزامات شبکه به شبکه تزریق می‌کند. در واقع اینورتر کار راهبری خودکار یک نیروگاه را بر عهده دارد.
در حال حاضر نیروگاه‌های فتوولتاییک در کشور در مقیاس کوچک تا ۲۰ کیلووات تا مقیاس بزرگ چند صد کیلووات وجود دارند که این اینورتر ساخته شده در هر دو مقیاس نیروگاهی بزرگ و کوچک کاربرد دارد.
منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post