ساخت برگ مصنوعی با قابلیت فتوسنتز ۱۰ برابر برگ طبیعی

در طول چند سال اخیر گام های موثری در جهت تولید برگ مصنوعی برای تولید انرژی از آب و نور خورشید برداشته شده است. در سال ۲۰۱۱ میلادی اولین برگ مصنوعی مقرون به صرفه تولید شد و در سال ۲۰۱۳ میلادی برگی با خاصیت خودترمیم شوندگی وارد بازار شد.
محققان دانشگاه هاروارد به تازگی موفق به تولید یک برگ مصنوعی به نام ‘bionic leaf 2.0’ شده اند که قابلیت فتوسنتز آن ۱۰ برابر برگ طبیعی بوده و قادر به تولید سوخت مایع است. این برگ مصنوعی مانند نسخه قبلی آن درون آب قرار می گیرد و انرژی خورشید را جذب می کند.
این برگ مصنوعی قادر به تجزیه آب به عناصر گازی تشکیل دهنده آن یعنی هیدروژن و اکسیژن است. این روش در سلول های سوختی برای تولید الکتریسیته کاربرد دارد. در حال حاضر به کمک یک باکتری اصلاح ژنتیکی شده، از هیدروژن تولیدشده در این روش برای تولید سوخت مایع استفاده می شود.
منبع: Science

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post