ظرفیت برق بادی و خورشیدی در چین از مرز ۲۰۰گیگاوات گذشت

 ظرفیت برق بادی در چین به ۱۴۰ گیگاوات رسید که٨.٥% نسبت به سال گذشته رشد داشته است. اما با این وجود زمان متوسط تولید برق توسط توربین های بادی از ۱۰۰۲ ساعت در سال گذشته به ۹۱۷ ساعت در نیمه اول امسال کاهش یافت. حتی با وجود دوبرابر شدن ظرفیت برق بادی در چین، همچنان چین نسبت به آمریکا برق کمتری از توربین های بادی تولید میکند که یکی از علل آن تجهیزات نامرغوب و بی کیفیت است.

✅ ظرفیت برق خورشیدی متصل به شبکه چین ۶۵ گیگاوات است که ۲۲ گیگاوات آن در نیمه نخست امسال اضافه شد.
چین به عنوان یکی از پیشگامان توسعه انرژی های تجدیدپذیر نصب ۱۵۰ گیگاوات انرژی خورشیدی تا ۲۰۲۰ را هدف گذاری کرده است.
مرجع: reneweconomy

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post