چالش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در فرانسه

سازمان غیردولتی و مدافع محیط زیست «صلح سبز»، اقدام دولت فرانسه را در رعایت نکردن هدف کاهش استفاده از انرژی هسته ای، محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، صلح سبز اعلام کرده است: در نقشه راه تامین منابع انرژی که از سوی دولت ارائه شده است، «قانون انتقال انرژی» مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی، رعایت نشده است.
در نقشه راه دولت فرانسه، پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۲۵میلادی سهم ۷۵ درصدی کنونی انرژی هسته ای در تولید برق به ۵۰ درصد کاهش یابد. این سازمان غیردولتی که تعطیلی ۲۱ تا ۲۳ رآکتور هسته ای فرانسه را تا سال ۲۰۲۳ میلادی ضروری می داند، معتقد است که بر پایه نقشه راه ارائه شده، تا سال ۲۰۲۳ میلادی سهم انرژی هسته ای در تامین برق فرانسه ۶۵ تا ۷۵ درصد خواهد بود.
«کری کورمیه» (Cyrille Cormier) مسئول بخش انرژی صلح سبز، در این یادداشت نوشت: نقشه راه دولت در مورد انرژی، مسئله توسعه انرژی های تجدیدپذیر را با چالش جدی مواجه کرده چرا که با ادامه فعالیت رآکتورها، جایی برای آن وجود ندارد.

منبع: برق نیوز