کارگاه مکانیزم‏ های انتقال و مدیریت فناوری، قواعد و مقررات و فنون مذاکره

انجمن انرژی‏ های تجدیدپذیر با همکاری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق،

کارگاه های ذیل را برگزار می‏کند:

 

– مکانیزم‏ های انتقال و مدیریت فناوری، قواعد و مقررات و فنون مذاکره و بررسی چند مورد موفق داخلی و خارجی با حضور اساتیدی نظیر دکتر باقری مقدم، دکتر امیری نیا و مهندس رفان.

 

– سرمایه‏ گذاری خارجی و قوانین و مقررات آن در ایران با حضور دکتر جمالی

تاریخ ۱۸ آذر ماه

 

مکان هتل اسپیناس پالاس

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post