کنفرانس بین‏ المللی انرژی‏های تجدیدپذیر

بررسی فضای سرمایه‏ گذاری خارجی، آگاهی بخشی شرکت‏ها و سرمایه‏ گذاران خارجی نسبت به ابعاد مختلف فضای سرمایه‏ گذاری و توانمندی شرکتهای دانش بنیان داخلی در حوزه انرژی‏ های تجدیدپذیر, تسهیل توسعه فناوری و افزایش نوآوری و فراهم سازی امکان ارتباط مستقیم فعالان این حوزه در کشور با سرمایه‏ گذاران و شرکت‏های معتبر خارجی؛ با حضور مهندس چیت چیان، دکتر خزایی، دکتر ستاری، دکتر امیری خامکانی، دکتر صادق زاده، دکتر وطن خواه، دکتر حسن وند،دکتر سلیمانی، دکتر باقری مقدم، مارکو فریولی(رئیس شعبه دوبی موسسه مالی ساچه)، مورتی نانی (بنیان گذار موسسه مالی مارشال فاند) و دیگر سخنرانان مطرحِ حوزه انرژی‏های تجدیدپذیر در کنفرانس بین‏ المللی انرژی‏های تجدیدپذیر

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post