۱۲هزار فرصت شغلي كه دود شد

آخرين خبرها نشان از آن دارد كه به دليل قطع يارانه انرژي‌هاي تجديدپذير در انگليس، ۱۲هزار فرصت شغلي به كلي از بين رفته است. اين فرصت‌هاي شغلي كه مرتبط با صنايع انرژي‌هاي نو و تجديدپذير بوده است، حالا به كمترين ميزان خود رسيده است. در عين حال، برخي آمارها نشان مي‌دهد كه يك‌سوم شغل‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي نو در خطر از بين رفتن هستند. اين آمار طبق اطلاعات ۲۳۸ شركت به دست آمده است. نكته تلخ اين گزارش اين است كه از هر ۱۰ شركت، ۴ شركت بطور كلي در حال خروج از صنايع انرژي‌هاي نو هستند كه اين مساله نشان از آن دارد كه تعداد افرادي كه در اين شغل مشغول به كار مي‌شوند، در سال آينده ميلادي كمتر خواهد شد.
مجموع اين گزارش كه گاردين به تازگي منتشر كرده است نشان از خطر نابودي صنايع و شركت‌هاي فعال در حوزه انرژي‌هاي نو در انگليس است كه تنها عملكرد و اقدام سريع دولت را مي‌طلبد.
نكته‌يي كه پيش از اين نيز مطرح شده بود، سابقه داشتن چنين فعاليت‌هايي در انگليس است. براين اساس، پيش از اين، قطع يارانه نيروگاه‌هاي بادي، قطع يارانه انرژي خورشيدي، قطع يارانه زيست توده، قطع حمايت از طرح خانه‌هاي سبز، فروش بانك سرمايه‌گذاري سبز و كاهش برخي حمايت‌ها از سوي دولت انگليس صورت گرفته بود كه برخي از آن باعنوان حذف ۹ سياست حمايتي سبز از سوي انگليس ياد مي‌كردند.
اين گزارش گاردين در حالي است كه مساله قطع يارانه انرژي‌هاي تجديدپذير اخيرا از سوي آلمان نيز مطرح شده است. براين اساس، پارلمان آلمان طرحي را تصويب كرده است كه به موجب آن تعرفه خريد تضميني برق تجديدپذير قطع و در ازاي آن برق توليدشده از منابع تجديدپذير از طريق مزايده به صورت رقابتي به فروش مي‌رسد. آن‌طور كه پيش از اين خبرگزاري‌ها گزارش داده بودند، به موجب اين طرح، قيمت نهايي برق توليدي از نيروگاه‌هاي تجديدپذير را به جاي دولت، بازار تعيين مي‌كند. در اوايل ماه ژوئن، آنجلا مركل با مسوولان دولتي توافق نمود كه براي رشد نيروگاه‌هاي بادي سقفي تعيين شود و توسعه ظرفيت انرژي بادي ساحلي در آلمان به ۲٫۸گيگاوات در سال محدود شود. اين تصميمات درپي توليد انرژي تجديدپذير مازاد در ماه‌هاي اخير در آلمان گرفته شده است .
منبع: روزنامه تعادل

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post