مصرف برق کاهش یافت

پیک مصرف برق کشور روز گذشته در مدار ۴۷ هزار مگاوات قرار گرفت که نسبت سه سال گذشته در همین زمان با کاهش همراه است. بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق روز گذشته بیست و ششم مرداد، ۴۷ هزار و ۶۹ مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در همین زمان ۵۱ هزار و ۱۶۳ مگاوات بود. همچنین میزان مصرف برق صنایع دیروز چهار هزار و ۵۲۹ مگاوات بود که در مقایسه با روز پنجشنبه، حدود ۷۰ مگاوات کاهش داشته است. گفتنی است، تولید روزانه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شامل نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی برای روز گذشته پنج هزار و ۳۵۶ مگاوات گزارش شده است.

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post