تولید سلول‌ خورشیدی با الهام از گل رز

محققین آلمانی با انجام آزمایش بر روی گل رز متوجه ویژگی منحصر به فرد آن برای جذب نور خورشید شدند.
محققین مرکز تحقیقات ZSW آلمان با بررسی ویژگی های اوپتیک بر روی سلول های گیاهان مختلف متوجه شدند که لایه خارجی گلبرگ رز از قابلیت بالای جذب نور خورشید برخوردار است و کمتر آن را منعکس می کند.
با بررسی گلبرگ رز بر روی میکروسکوپ الکترونی مشخص شد که گلبرگ این گیاه دارای ساختارهای ریزی بسیار فشرده و رگبرگ های اضافی است که یک نانو ساختار را شکل داده اند.
برای ساخت سلول های خورشیدی، محققین لایه های خارجی گلبرگ رز را با استفاده از سیلیکون ساخته شده از پلیمر، ترکیب کردند. سپس قالبی را ساختند و آن را با مایع اوپتکال شفاف پر کردند.
این شیوه به آنها کمک کرد تا با تغییر ساختار سلولهای خورشیدی، بازده آن را نسبت به انواع قبلی آن ۱۲% افزایش دهند.
مرجع: dx.doi.org/10.1002/adom.201600046

About the Author

babak1410@yahoo.com

Related Post